A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehet legjobb szolgáltatások nyújtásában. Az OK megnyomásával elfogadod a cookie kezelés szabályait.

A Diákönkormányzat működési rendje

2012/2013 tanév

A diákönkormányzat tagjai:
a felsős osztályok

 • osztálytitkárai,
 • fegyelmi felelősei,
 • tanulmányi felelősei 

 

A diáktanács:
(a diákönkormányzat csúcs szerve)

Tagjai:

 • a diákönkormányzat vezetője és helyettese
 • a felsős osztályok osztálytitkárai
 • munkabizottságok vezetői

Fő feladatai:

 • a tanulói érdekképviselet ellátása
 • a munkabizottságok tevékenységének segítése
 • a felelősi rendszer működésének segítése tagjain keresztül

Hatáskörök:

 • döntés: saját működési rend, képviselet, összetétel
 • véleményezés: a tanulók döntő többségét érintő iskolai intézkedések (pl. rendezvények)
 • javaslattétel: minden, a tanulóifjúságot közvetlenül érintő kérdésben, a tanulók és közösségeik tevékenységének elismerésében, illetve elmarasztalásában
 • beszámoltatás: a diáktanács rendszeresen beszámoltatja a munkabizottságok vezetőit és az osztálytitkárokat végzett tevékenységükről

Egyéni feladatok:
(a diáktanács tagjai egyénileg felelősek)

 • az általuk irányított munkabizottság eredményes működéséért
 • a DÖK segítő tanárral való együttműködésért
 • az osztályok önkormányzatának, felelősi rendszerének működéséért

Képviselet:

 • a diáktanácsot az iskola egészét érintő ügyekben a diáktanács választott vezetője,
 • a munkaterületeket érintő ügyekben a munkabizottság vezetője,
 • az egyedi ügyekben a diáktanács által megbízott tag képviseli

A diáktanács tagjainak kötelességei:

 • feladatait, megbízatásait legjobb tudása szerint ellátni
 • magatartásával példát mutatni
 • a közösséget méltón képviselni

A feladatukat nem megfelelően ellátó, vagy nem megfelelő magatartású tagok visszahívását az őket megválasztó közösség javasolhatja a fegyelmi munkabizottságnak, vagy a DÖK vezetőjének. A visszahívásról a diáktanács: az érintett a visszahívást javaslók a DÖK segítő tanárának meghallgatása alapján dönt.


A tanulmányi munkabizottság működési rendje

A tanulmányi munkabizottság a diákönkormányzat része, önálló program szerint működik.

Összetétele:
A tanulmányi munkabizottság tagjai az 5-8. osztályok tanulmányi felelősei. A munkacsoport vezetőjét és helyettesét szavazással választják meg a tagok közül.
Jogai: Javaslattétel az iskolai tanulmányi munka bármely területével kapcsolatosan.
Közösségek tanulási feltételekkel kapcsolatos problémáinak előterjesztése.
Önálló ötletek, javaslatok megszavazása.
Javaslattétel év végi jutalmazásokra.
Rosszul dolgozó tanulmányi felelősök felmentésére javaslattétel.
Kötelességei:
A működési rendben meghatározott feladatok elvégzése.
A gyengébb tanulók segítésének megszervezése.
Tanulmányi versenyeket figyelemmel kísérni, mozgósítani.
   

A tanulmányi felelősök feladatai:

 • feljegyzések vezetése az osztály tanulmányi munkájáról, az ezzel kapcsolatos jelentősebb eredményekről, problémákról
 • beszámolni az osztályfőnöki órán a heti eseményekről, eredményekről
 • a hiányzóknak segítenek bepótolni a tananyagot
 • figyelemmel kísérni az osztály gyengébb tanulóinak eredményeit, s a lehetőségek szerint segíteni nekik (esetleg tanulópárok szervezésével)
 • kéthavonta osztályuk szorgalomjegyeit összesíteni, s azt leadni a munkabizottság vezetőjének
 • figyelemmel kísérni a  tanulmányi versenyeket, kihirdetni az osztályukban, a résztvevők névsorát és az elért helyezéseket leadni az osztályfőnöknek
 • megjelenni és aktívan részt venni a munkacsoport gyűlésein
 • munkabizottsági gyűlések után, osztályfőnöki órán beszámolni a hallottakról, feladatokról.

A munkacsoport vezetőjének és helyettesének feladatai:

 • figyelemmel kísérik a tanulmányi felelősök munkáját
 • aktuális feladatok, versenyfelhívások figyelemmel kísérése, kihirdetése
 • a tanulmányi versenyek résztvevőinek és a helyezettek összesítése, nyilvántartása
 • kéthavonta az osztályok szorgalomjegyeinek átlagát sorrendbe állítja, az eredményeket kiírja a faliújságra
  részvétel az összejövetelek levezetésében
 • kérések, problémák, javaslatok felterjesztése, továbbítása
 • a munkabizottság munkájának eredményét és értékelését a faliújságra kifüggeszteni.

A munkacsoport összejövetelei:

 • a munkabizottság általában kéthavonta ülésezik
 • szükség szerint összehívhatja a munkabizottságot a DÖK segítő tanár, a DÖK vezető, a munkacsoport diákvezetője, vagy bármelyik tagja, ha a tevékenységet érintő kérdésekben segítséget igényelnek, vagy az egész munkabizottságra tartozó problémájuk vagy javaslatuk van.

A fegyelmi munkabizottság működési rendje

A fegyelmi munkabizottság a diákönkormányzat része, önálló program szerint működik.

Összetétele: A fegyelmi munkabizottság tagjai az 5-8. osztályok fegyelmi felelősei. A munkacsoport vezetőjét és helyettesét szavazással választják meg a tagok közül.
Jogai: Javaslattétel az iskolai fegyelemmel kapcsolatosan
Önálló ötletek, javaslatok megszavazása.
Javaslattétel év végi dicséretekre.
Rosszul dolgozó fegyelmi felelősök felmentésére javaslattétel.
Kötelességei: A működési rendben meghatározott feladatok elvégzése.
Céljai: Az érvényben lévő házirend alapján az iskola fegyelmének javítása, megerősítése
Az osztályközösségek fegyelmezése, rossz magatartásúak figyelmeztetése, büntetése
A tantermek tisztaságának javítása
A fegyelmi felelősök munkájának segítése
   

A fegyelmi felelősök feladatai:

 • Értelmetlen hangoskodás, durva beszéd és viselkedés, rohangálás, rongálás kiküszöbölése
 • Udvariasság, egymással és a felnőttekkel szemben példamutatás
 • Minden figyelemre méltó esemény (osztályközösséget vagy egyes tanulókat érintő) rendbontás feljegyzése, és osztályfőnöki órán ezekről beszámolás
 • Hetesek munkájának segítése; konkrét értékelése osztályfőnöki órán
 • 7-8. évfolyam: a fegyelmi felelős feladata az ügyeletük végén összesíteni az ügyeletesek értékelését az osztályokról, a fegyelmi munkabizottság vezetőjének átadni.
 • Összes évfolyam: kéthavonta osztályukban kiszámítják a magatartásjegyek átlagát, s ezt átadják a munkabizottság vezetőjének
 • Összes évfolyam: osztályában a fegyelmi fokozatokat, dicséreteket félév, és év vége előtt összesíti, és leadja a munkabizottság vezetőjének
 • Megjelenni és aktívan részt venni a munkabizottság gyűlésein
 • Összes évfolyam: munkabizottsági gyűlések után, osztályfőnöki órán beszámolnak a hallottakról, feladatokról

 


Az osztálytitkárok munkabizottságának működési rendje

Az osztálytitkárok munkabizottsága a diákönkormányzat része, önálló program szerint működik.

Összetétele: A osztálytitkárok munkabizottságának tagjai az 5-8. osztályok osztálytitkárai. A munkacsoport vezetőjét és helyettesét szavazással választják meg a tagok közül.
Jogai: Javaslattétel az iskolai kulturális munka bármely területével kapcsolatosan.
Önálló ötletek, javaslatok megszavazása.
Javaslattétel év végi dicséretekre.
Rosszul dolgozó osztálytitkárok felmentésére javaslattétel.
Kötelességei: A működési rendben meghatározott feladatok elvégzése.
Mozgósítás rendezvényekre, városi és iskolai kulturális rendezvényekre, programokra,
aktuális kulturális események, programok, figyelemmel kísérése, kihirdetése,
részvétel az összejövetelek levezetésében,
kérések, problémák, javaslatok felterjesztése, továbbítása,
a városi ünnepélyeken részt vett tanulók neveit összesíti, nyilvántartja,
minden hónapban a faliújság és tisztaságpontokat összesíti és nyilvántartja,
a munkabizottság munkájának eredményét és értékelését a faliújságra kifüggeszteni.
   

Az osztálytitkárok feladatai

az osztály szószólója, ő képviseli a közösséget, érdekeit figyelembe véve

 • az osztály fegyelmi és tanulmányi felesőseinek munkáját figyelemmel kíséri, koordinálja
 • megjelenik és aktívan részt venni a munkabizottság gyűlésein
 • a munkabizottsági gyűlések után osztályfőnöki órán beszámolni a hallottakról és a feladatokról
 • tájékozódnak a tanulók kulturális igényeiről
 • mozgósítás rendezvényekre, tájékozódni a kulturális programokról, beszámolni az osztályuknak
 • a városi ünnepélyeken részt vett tanulók névsorát leadják a munkabizottság vezetőjének
 • minden hónap első keddjén a felsős osztályok (kivéve a sajátjukat) faliújságát és a tisztaságot 1-5-ig értékelik a DÖK segítőtanárával együtt, s ezt leadják a munkacsoport vezetőjének
  [mi legyen a faliújságon? - havi programajánló, hónapnak megfelelő aktualitások: évszakról, ünnepekről, szokásokról, jeles napokról, érdekességek, stb.]
 • felkérés alapján kulturális rendezvényeken zsűrizés 

Az osztálytitkárok feladatai

A munkacsoport vezetőjének és helyettesének feladatai:

 • figyelemmel kísérik az osztálytitkárok munkáját
 • részvétel az összejövetelek levezetésében
 • kérések, problémák, javaslatok felterjesztése, továbbítása
 • aktuális kulturális események, programok, figyelemmel kísérése, kihirdetése
 • a városi ünnepélyeken részt vett tanulók neveit összesíti, nyilvántartja
 • havonta a faliújság és tisztaságpontokat összesíti és nyilvántartja
 • a munkabizottság munkájának eredményét és értékelését a faliújságra kifüggeszteni

A munkacsoport összejövetelei:

A munkabizottság általában kéthavonta ülésezik.
Szükség szerint összehívhatja a munkabizottságot a DÖK segítő tanár, a DÖK vezető, a munkacsoport diákvezetője, vagy bármelyik tagja, ha a tevékenységet érintő kérdésekben segítséget igényelnek, vagy az egész munkabizottságra tartozó problémájuk vagy javaslatuk van.