A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehet legjobb szolgáltatások nyújtásában. Az OK megnyomásával elfogadod a cookie kezelés szabályait.

Német, angol és informatika képzések

Eljárásrend a felső tagozat német és angol nyelvű emelt óraszámú képzéseire, valamint informatika tehetséggondozásra való bekerülésről és a bennmaradás feltételeiről

Iskolánkban 5. évfolyamtól lehetőségük van a tanulóknak a német és angol nyelvet valamint az informatika tantárgyat emelt óraszámban tanulni. Erről a 4. osztályos tanulók szülei adott tanév március végéig tájékoztatást kapnak az osztályfőnököktől.

 

 Az emelt óraszámú nyelvi képzésre és az informatika 
tehetséggondozásra való bekerülés feltételei:

 • Német és angol nyelvből 4. évfolyamon április utolsó hetében a tanulók szintfelmérő dolgozatot írnak. Ennek anyaga megegyezik az addig elsajátított negyedikes tananyaggal. Ezt szóbeli meghallgatás követi. Az írásbeli és a szóbeli teljesítményt százalékban értékeljük, az elért eredmény alapján rangsort állítunk fel. Az összesen szerezhető pontérték 80 %-a az írásbeli, 20 %-a a szóbeli teljesítménnyel szerezhető meg.
 • Informatika tehetséggondozásra való bekerülés esetében a matematika és a magyar nyelv tantárgyak írásbeli méréseinek eredménye kerül százalékos összesített értékelésre.
 • A szülőket két héten belül értesítjük a gyermekük által elért eredményről. A szülő kérésre betekinthet az írásbeli dolgozat anyagába.
 • A felvételt meghatározott teljesítményhez kötjük: min. 75 %.
 • Az egy csoportba felvehető tanulók létszáma maximum 18 fő. Akik a megfelelő teljesítményt elérik, jogosultak az emelt óraszámú nyelvi, vagy tehetséggondozó informatika csoportba való bekerülésre.

 

Emelt óraszámú nyelvi és tehetséggondozó informatika 
csoportokban maradás feltételei:

 • A tanuló teljesítménye az emelt óraszámban választott német, angol, vagy informatika tantárgyból két egymást követő félévben nem csökkenhet 75 % alá.
 • A tanuló tanulmányi eredménye tanév végén nem kerülhet négyes átlag alá.
 • Két, egymást követő félévben a tanuló magatartás illetve szorgalom értékelése nem lehet „jó”-nál rosszabb.
 • A szaktanár által javasolt tanuló köteles részt venni az idegen nyelvű, vagy informatika tanulmányi versenyeken.
 • Német nyelvű emelt óraszámú oktatásban részt vevő tanulók aktívan részt vesznek iskolánk és partner iskoláink által szervezett rendezvényeken.
 • Informatika tehetséggondozó oktatásban részt vevő tanulók esetében elvárjuk az ECDL-START vizsgák letételét.

 

Későbbi bekerülés az emelt óraszámú nyelvi és a 
tehetséggondozó informatika csoportokba:

 • Új tanuló iskolánkba érkezése esetén – kérésre – bekerülhet az emelt óraszámú nyelvi és a tehetséggondozó informatika csoportba. Ennek feltétele sikeres írásbeli és szóbeli különbözeti vizsga letétele.
 • A bekerülési átlag megegyezik a kikerülési átlaggal.
 • Az emelt óraszámú nyelvi és a tehetséggondozó informatika csoportból kikerült tanulók helyére a fentiekhez hasonlóan az alap szintű csoportból jelentkezhetnek a tanulók.

Kiemelt híreink

Iskola-egészségügy

A Soproni Szociális Intézmény Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatával kapcsolatos tájékoztatás, az iskola-egészségügyi tevékenységre vonatkoztatva.

Bővebben...:

Katolikus hittan

 

Bővebben...:

Etika / Hit- és erkölcstan oktatás módosítása

Kedves Szülők!

2020. május 20-ig van lehetőségük az eddigi Etika / Hit- és erkölcstan oktatás módosítására.

Bővebben...:

Beiskolázási körzetek

Kedves szülők!

Kijelölte a Megyei Kormányhivatal a soproni iskolák beiskolázási körzeteit.

Bővebben...:

A beiskolázásról

Kedves szülők!

Szülői tájékoztató az 1. osztályosok beiskolázásáról.

Bővebben...:

Hit- és erkölcstan oktatásról

Az egyházak adatai és az eljárásrend megtalálható honlapunkon.

Bővebben...:

Iskolaérettségi vizsgálat

Tájékoztató a nem magyarországi óvodába járó, leendő elsősök szülei számára. A tájékoztató megtekinthető itt: Tájékoztató

Iskolaorvos, védőnő, pszichológus, iskolai szociális segítő, SZM elnök

Az iskolában dolgozó egészségügyi személyzet elérhetőségei megtalálhatók itt. 

Bővebben...:

Német, angol és informatika képzések

Eljárásrend a felső tagozat német és angol nyelvű emelt óraszámú képzéseire, valamint informatika tehetséggondozásra való bekerülésről és a bennmaradás feltételeiről

Bővebben...:

Adó 1%

Kedves szülők és támogatók!

Az iskola tanulói nevében kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával támogassák intézményünket!

Bővebben...: